• contact@des.vn
 • 0966.81.81.83

Hệ thống họp trực tuyến (hội nghị trực tuyến) được sử dụng với nhiều lợi ích khác nhau.

Sau đây xin được giới thiệu một số ứng dụng khi áp dụng giải pháp này:

 • Hệ thống họp trực tuyến được sử dụng cho những doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở những vị trí khác nhau và thường xuyên phải họp để trao đổi thống nhất công việc. Việc triển khai hệ thống Emeeting này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.
 • Những doanh nghiệp thường xuyên có nhân viên đi công tác xa cần phải họp để trao đổi công việc cũng có thể sử dụng hệ thống này. Những nhân viên đi công tác có thể ngồi bất cứ đâu cũng có thể tham gia buổi họp trực tuyến với công ty, chỉ cần họ có trang bị webcam, voice, loa và có internet.
 • Hệ thống chăm sóc khách hàng với tính tương tác cao giữa nhân viên và khách hàng. Thông qua hệ thống họp trực tuyến khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy hướng dẫn của nhân viên chăm sóc thông qua hệ thống video hoặc trình chiếu, hoặc chia sẻ màn hình.
 • Hệ thống lớp học trực tuyến có khả năng tương tác cao giữa giáo viên và học viên.

hệ thống họp trực tuyến

Hệ thống họp trực tuyến gồm có hai lớp đối tượng chính:

 • Quản trị hệ thống: Có chức năng quản lý người dùng người dùng, đơn vị phòng ban công ty, quản lý phòng họp, cuộc họp, tài nguyên, bản ghi cuộc họp và cho phép cấu hình hệ thống.
 • Người dùng hệ thống: Được phép sử dụng tất cả các chức năng của chương trình với điều kiện đã đăng ký account. Trong lớp người dùng hệ thống lại được phân lớp đối tượng nhỏ hơn bao gồm:
 • Chủ phòng họp (Host): Người có toàn quyền điều khiển phòng họp. Được gọi là chủ phòng họp.
 • Presenter: Người trình triếu.
 • Thư kí phòng họp
 • Viewer: Người theo dõi cuộc họp

Tìm hiểu ưu điểm của hệ thống họp trực tuyến thông qua nền tảng web conference!

Tham khảo tại: https://des.vn/blogs/news/uu-diem-cua-he-thong-truyen-hinh-truc-tuyen-web-conference