• contact@des.vn
 • 0966.81.81.83

DES là đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược đào tạo và kế hoạch đào tạo tổng thể cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. Mong muốn của chúng tôi nhằm giúp doanh nghiệp hoạch định, xây dựng và hoàn thiện một bản đồ chiến lược đào tạo ngăn, trung và dài hạn, bao gồm:

 •  Thiết lập mục tiêu đào tạo cho doanh nghiệp
 •  Hoàn thiện bản kế hoạch triển khai đào tạo cho toàn bộ hệ thống
 •  Xây dựng bộ chỉ tiêu đào tạo cho các vị trí công việc

Doanh nghiệp có được

 • Khung đào tạo tổng thể của tất cả từng vị trí trong doanh nghiệp
 • Lộ trình đào tạo tổng thể trong toàn bộ doanh nghiệp

1. Tâm quan trọng của xây dựng chiến lược đào tạo

Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề cốt lõi và cấp bách của Doanh nghiệp. Thực tiễn kinh doanh cho thấy, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, yêu cầu của công việc đòi hỏi trình độ ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên. Điều đó đặt ra bài toán nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên ngày càng cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó là việc xây dựng chương trình đào tạo và phát triển năng lực phù hợp, đảm bảo đội ngũ nhân viên được trang bị những kỹ năng và kiến thức phù hợp với những yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp là trong những quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Thông qua các chương trình đào tạo, doanh nghiệp nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển, gắn bó hơn với tổ chức và tạo động lực cho nhân viên cống hiến hết mình cho tổ chức. Hơn nữa, các giải pháp và chính sách phát triển quản lý sẽ giúp cho doanh nghiệp không rơi vào tình trạng khủng hoảng thiếu hụt nhân sự khi doanh nghiệp phát triển hay thay đổi chiến lược.

2.  Khi nào Doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Khi hoạt động của doanh nghiệp có những biểu hiện yếu kém về năng lực nhân sự, chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên làm ảnh hưởng đến năng suất và mục tiêu tổ chức đã đặt ra. Sự thay đổi về công nghệ hay chiến lược mới cũng đòi hỏi trình độ cao hơn của đội ngũ nhân sự, cho nên doanh nghiệp phải có một chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp. Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên mới cũng rất quan trọng và không thể bỏ qua trong chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chung của doanh nghiệp.

3. Các bước căn bản của xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 • Đánh giá năng lực đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp
 • Xác định chiến lược phát triển của doanh nghiệp
 • Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức
 • Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Thực thi chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo và phát triển

4. Phương pháp thực hiện:

Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan. Đồng thời, để thực thi chiến lược hiệu quả nhất phải có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.

Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách. Đồng thời tư vấn sẽ giữ vai trò là hạt nhân kích thích sự thay đổi từ bên trong, giúp năng lực tổ chức của khách hàng lớn lên.

Về phương pháp phối hợp: hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc:  Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ. Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay. Năng lực đội ngũ nhân sự lớn lên khi có một chiến lược đào tạo và phát triển phù hợp.

5. Phạm vi và chi phí:

Phạm vi thực hiện xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn đội ngũ nhân sự, quy mô của tổ chức và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng, tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.

Hotline tư vấn: 0966.81.81.83

 Gửi thông tin tư vấn tại https://des.vn/pages/lien-he