• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Hệ thống họp trực tuyến web conference là hệ thống cho phép nhiều người ở nhiều địa điểm khác nhau cùng tham gia vào một cuộc họp. Mọi người có thể nhìn và nghe thấy nhau nói chuyện.

Hiện nay các hệ thống họp trực tuyến được xây dựng dựa trên những thiết bị và đường truyền riêng. Các điểm họp thường được lắp đặt cố định tại một vị trí. Ưu điểm của những hệ thống này cho chất lượng voice và video cao, khả năng đáp ứng thời gian thực tốt. Nhưng hệ thống này cũng tồn tại nhiều nhược điểm như:

  • Triển khai hệ thống như vậy có chi phí cao.
  • Hệ thống được thiết lập cố định vị trí cho các phòng họp nên không cơ động khi muốn tham gia họp thì bắt buộc phải di chuyển đến phòng họp đó để tham gia.
  • Việc tăng thêm một điểm họp nữa là khó thực hiện vì sẽ phải thiết lập thiết bị và kênh truyền riêng - > Chi phí cao.
  • Tại một thời điểm hệ thống này chỉ cho phép 1 cuộc họp diễn ra. Như vậy hệ thống này có chi phí cao nhưng hiệu năng sử dụng không cao.

lớp học trực tuyến web conference

Vì vậy yêu cầu đặt ra là cần xây dựng hệ thống họp trực tuyến khác có thể khắc phục được những nhược điểm của hệ thống trên. Do đó hệ thống này cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

- Giảm chi phí triển khai hệ thống.

- Nâng cao tính cơ động cho hệ thống.

- Người muốn tham gia hệ thống có thể ngồi ở bất cứ đâu. Việc thêm một điểm họp mới đơn giản thuận tiện.

- Cho phép nhiều cuộc họp diễn ra cùng một thời điểm.

Để đáp ứng được những yêu cầu trên chúng ta sẽ xây dựng hệ thống trực tuyến cho phép chạy trên nền web và sử dụng đường truyền internet. Tuy nhiên hệ thống có nhược điểm là chất lượng cuộc họp phụ thuộc lớn vào băng thông đường truyền. Độ trễ của âm thanh lớn vì dùng giao thức VOIP…

Tham khảo xây dựng hệ thống họp trực tuyến sử dụng Big Blue Button