• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

DES cung cấp giải pháp đào tạo dựa trên các nền tảng công nghệ tiên tiến. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp tổng thể chuyên nghiệp và triển khai linh hoạt nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao tính hiệu quả cho Doanh nghiệp

Bước 1: Tư vấn thiết kế quy trình

Căn cứ vào mục đích và yêu cầu nghiệp vụ của đối tượng sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến, chúng tôi sẽ đưa ra quy trình chính xác nhất để áp dụng phù hợp cho các đối tượng tương và quy mô sử dụng.
Các quy trình sẽ được tối ưu nhất, tổng thể nhất để triển khai hoàn thiện bản thiết kế hệ thống học trực tuyến.


Bước 2: Triển khai hạ tầng phần cứng 

Căn cứ vào tài liệu thiết kế quy trình ở bước 1, tiến hành thiết lập hệ thống phần cứng cho máy chủ chứa dữ liệu, máy chủ sao lưu dữ liệu, máy chủ chạy hệ thống Streaming, hệ thống IP mạng,...
Cài đặt hệ thống phần mềm điều khiển và quản lý hệ thống phần cứng.

Bước 3: Xây dựng các chức năng

Trên hệ đào tạo trực tuyến với chức năng có sẵn, chúng tôi sẽ xây dựng các tính năng theo yêu cầu khách hàng, hệ thống là một thư viện tập hợp các chức năng đã phát triển, chỉ cần lựa chọn các chứng năng phù hợp vào triển khai theo từng giai đoạn. Bước 4: Cài đặt, cấu hình

Sau khi hoàn thiện thiết kế các chức năng, phần mềm sẽ được cài đặt lên hệ thống hạ tầng máy chủ, cấu hình theo yêu cầu.


Bước 5: Vận hành, kiểm tra hệ thống

Các bên có liên quan sử dụng hệ thống học trực tuyến sẽ tiến hành chạy thử nghiệm và kiểm tra tất cả các tính năng của hệ thống. Việc phát sinh các lỗi hệ thống hay phát sinh thêm các yêu cầu tính năng sẽ được ghi nhận lại.
Với các ghi nhận về hiệu chỉnh chức năng, bổ sung nâng cấp các chức năng, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các yêu cầu và hoàn thiện hệ thống.


Bước 6: Vận hành và bàn giao

Đây là giai đoạn chuyển giao công nghệ cho đơn vị sử dụng hệ thống học trực tuyến. Chúng tôi sẽ thực hiện hướng dẫn, đào tạo vận hành cho các cán bộ chuyên trách của đơn vị. Bàn giao hệ thống và tiến hành hỗ trợ, bảo hành, bảo trì trong giai đoạn tiếp theo.