• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Việc đào tạo mô phỏng và số hóa bài giảng là xu hướng giáo dục nổi bật trong tương lai để có thể ứng dụng hiệu quả nhất sự phát triển của công nghệ thời đại số.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học tại các trường mầm non, tiểu học và THCS là xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả đào tạo.

Tại nhiều trường học đã diễn ra các hoạt động tập huấn kiến thức về giáo dục thời đại công nghệ 4.0, kỹ năng ứng dụng công nghệ giáo dục vào hoạt động dạy và học bằng “ số hóa bài giảng” và bộ công cụ Office 365. Trọng tâm là sự đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, tăng cường tính chủ động và tương tác của học sinh trong hoạt động dạy học.

so-hoa-bai-giang-truc-tuyen

Với đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0, việc đào tạo mô phỏng và số hóa bài giảng là xu hướng giáo dục nổi bật trong tương lai. Thông qua những trải nghiệm thực tế, eLearning đã chứng tỏ được những tính năng ưu việt, khắc phục được nhiều hạn chế trong phương pháp giảng dạy truyền thống ở Việt Nam, đem lại các lợi thế như: nguồn tài nguyên lớn theo quy chuẩn quốc tế, phần mềm phát âm chuẩn xác cải thiện trình độ sư phạm của giáo viên, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu từng vùng miền, địa phương…

Song song với cuộc đại cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của công nghệvà trí tuệ nhân tạo sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với đội ngũ giáo viên và các nhà quản lý đào tạo, giáo dục. Nhận thức sâu sắc về những vấn đề này, DES là một trong những đơn vị tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ số hóa bài giảng eLearning cho giáo viên, với giải pháp DES eLearning.

so-hoa-bai-giang-truc-tuyen

Thực tế là, những kiến thức và kỹ năng mà học sinh được dạy trong nhà trường hiện nay vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hoặc đang dễ dàng bị tự động hóa thay thế. Đồng thời phương thức giảng dạy truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế cho cả người học và người đào đạo.

 Để học sinh thật sự đóng vai trò trung tâm, giáo viên cần nỗ lực học tập và rèn luyện những kỹ năng và phương pháp ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Đó cũng chính là sứ mệnh của DES eLearning khi mang đến sự ứng dụng tối ưu nhất từ công nghệ số tới các lớp học và nhà trường.

Tham khảo hệ thống học trực tuyến elearning tại https://des.vn/pages/nen-tang-he-thong-quan-ly-dao-tao-truc-tuyen-doanh-nghiep