• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Ở mỗi một đơn vị cung cấp hệ thống học trực tuyến (hệ thống đào tạo trực tuyến) đều có những quy trình triển khai riêng. Tuy nhiên, ở mặt chung, để triển khai một hệ thống học trực tuyến căn bản đều lưu ý 6 điểm căn bản sau:

1. Thiết kế quy trình cho hệ thống học trực tuyến

Căn cứ vào mục đích và yêu cầu nghiệp vụ của đối tượng sử dụng hệ thống quản lý học trực tuyến, người thiết kế sẽ phát thảo quy trình chính xác áp dụng phù hợp cho các đối tượng tương ứng.
Các quy trình sẽ được xem xét và cân nhắc lựa chọn tối ưu nhất để triển khai hoàn thiện bản thiết kế hệ thống học trực tuyến.

2. Triển khai hạ tầng phần cứng 

Theo bản thiết kế hệ thống học trực tuyến đã hoàn thiện ở bước 1, đơn vị cung cấp giải pháp LMS tiến hành thiết lập hệ thống phần cứng cho máy chủ chứa dữ liệu, máy chủ sao lưu dữ liệu, máy chủ chạy hệ thống Streaming, hệ thống IP mạng,...
Cài đặt hệ thống phần mềm điều khiển và quản lý hệ thống phần cứng.

3. Xây dựng các module tính năng trong hệ thống

Đơn vị cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến sẽ xây dựng các tính năng cho hệ thống elearning. Các module tính năng đáp ứng yêu cầu của người học, người dạy và người quản trị hệ thống.
Một số đơn vị cung cấp giải pháp học trực tuyến elearning đã chuẩn bị sẵn các module tính năng, khi phục vụ các đối tác sử dụng hệ thống, họ chỉ cần lựa chọn các module phù hợp với người dùng. Hình thức này như là truy xuất một nguồn thư viện các module có sẵn.

4. Áp dụng các module tính năng vào hệ thống LMS

Sau khi hoàn thiện thiết kế các module LMS (mô đun quản lý học trực tuyến - Learning Management System), các module tính năng sẽ được áp dụng lên hệ thống trực tuyến có liên quan đến các server dữ liệu.

5. Kiểm tra hệ thống vận hành

Các bên có liên quan sử dụng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến LMS sẽ tiến hành chạy thử nghiệm và kiểm tra tất cả các tính năng của hệ thống. Việc phát sinh các lỗi hệ thống hay phát sinh thêm các yêu cầu tính năng sẽ được ghi nhận lại.
Với các ghi nhận về hiệu chỉnh module hay bổ sung nâng cấp các module tính năng, người thiết kế hệ thống sẽ tiến hành thực hiện các yêu cầu và hoàn thiện hệ thống.

6. Vận hành chính thức và bàn giao

Đây là giai đoạn chuyển giao công nghệ cho đơn vị sử dụng hệ thống LMS. Các hoạt động sử dụng, điều khiển sẽ được đơn vị cung cấp hỗ trợ hướng dẫn. Các hoạt động bàn giao cũng được thực thi trong giai đoạn này.

Thao khảo quy trình triển khai hệ thống học trực tuyến tại https://des.vn/pages/tu-van-xay-dung-giai-phap-dao-tao-truc-tuyen-cho-doanh-nghiep