• contact@des.vn
 • 0966.81.81.83

DES là công ty cung cấp hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến e-learning, giải pháp hệ thống elearning trong đào tạo trực tuyến bao gồm những thành phần chức năng cơ bản lẫn chuyên sâu, để quản lý quá trình học tập trực tuyến một các hiệu quả bao gồm: bộ phận quản lý đào tạo, học viên tham gia học tập, giáo viên và quản trị, vận hành hệ thống.

1. Bộ phận quản lý đào tạo

Bộ phận giám sát và quản lý trực tiếp, thường là bộ phận quản lý đào tạo của tổ chức

 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Quản lý khóa học
 • Quản lý đề thi
 • Giám sát học/thi
 • Quản lý học viên
 • Quản lý giảng viên
 • Quản lý học liệu
 • Quản lý báo cáo

2. Giảng viên: người tham gia trực tiếp vào việc cung cấp học liệu, tương tác với người học

 • Cung cấp/cập nhật tài liệu đào tạo
 • Theo dõi lớp học, giám sát học viên
 • Tương tác học viên

3. Học viên tham gia học tập trên hệ thống e-learning

 • Đăng ký tài khoản
 • Đăng ký khóa học
 • Nhận thông báo
 • Học tập/thi/khảo sát

4. Quản trị, vận hành hệ thống elearning

 • Định nghĩa trước các quyền truy cập theo từng chức năng (roles)
 • Định nghĩa vai trò quản lý: theo chức năng, phòng ban, chi nhánh...
 • Quản lý, cấp quyền sử dụng cho người dùng
 • Quản lý, phân cấp thư mục dạng cây
 • Cấu hình kết nối hệ thống ngoài: email, LDAP, API tích hợp hệ thống ngoài

Ngoài cung cấp hệ thống đào tạo trực tuyến e-learning, DES còn cung cấp dịch vụ tư vấn số hóa bài giảng elearning theo yêu cầu, chi tiết xem tại: https://des.vn/pages/tu-van-va-xay-dung-bai-giang-truc-tuyen