• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Giải pháp đào tạo trực tuyến theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn hiện nay là tích cực triển khai các hoạt động xây dựng một xã hội học tập, mọi công dân đều có cơ hội được học tập và hướng tới học bất kỳ thứ gì, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu và học tập suốt đời.

Cần có một giải pháp để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết về giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển đa dạng và phong phú, cùng với sự phát triển của hệ thống giáo dục – đào tạo truyền thống, đào tạo trực tuyến (E-Learning) đã ra đời.

E-learning là một phương pháp hiệu quả và khả thi, tận dụng tiến bộ của phương tiện điện tử, internet để truyền tải các kiến thức và kĩ năng đễn những người học là cá nhân và tổ chức ở bất kì nơi nào trên thế giới tại bất kì thời điểm nào.

Theo báo cáo của edtech & eLearning Việt Nam về đầu từ vào giải pháp đào tạo trực tuyến công nghệ giáo dục thì:

Tổng đầu tư vào #edtech 2018 toàn cầu lên con số kỷ lục hơn 16 tỷ $ (gần gấp 2 lần năm 2017).

  • Lần đầu Trung Quốc dẫn đầu nguồn vốn đổ vào edtech, chiếm trên 40% tổng đầu tư toàn thế giới.
  • edTech Việt Nam có 1 năm thắng lợi với tổng đầu tư vào edtech vào các dự án hơn 54 triệu $
  • Các sản phẩm của edTech Startup phát triển trên nhiều phân khúc hơn và dần dần đang cải thiện được về chất lượng.
  • Nhiều tập đoàn, công ty lớn đã bắt đầu xác định ứng dụng công nghệ trong đào tạo là điều cần làm, vừa tiết kiệm chi phí vừa gia tăng hiệu quả đào tạo.
  • Các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư xác định edtech là một trong 3 phân khúc được quan tâm trong thời gian sắp tới.

GIỚI THIỆU VỀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ SỐ HÓA BÀI GIẢNG ELEARNING CỦA DES