• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Đội ngũ nhân lực trong doanh nghiệp luôn đóng vai trò nòng cốt và là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp Việt hiện nay đều hiểu và chú trọng vào công tác đào tạo nội bộ để nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên, làm thế nào để đo lường và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo nội bộ vẫn là một bài toán mà nhiều doanh nghiệp chưa có lời giải.

Tại sao cần đánh giá hiệu quả đào tạo nội bộ?

Đánh giá hiệu quả đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp được hiểu là việc tiến hành so sánh các kết quả đạt được sau khi nhân viên tham gia vào quá trình đào tạo. Việc so sánh khách quan nhất sẽ dựa trên các mục tiêu dự kiến được đề ra trước khi triển khai thực hiện chương trình đào tạo nội bộ. Mức độ khó khăn trong công tác đánh giá đòi hỏi phải có những thước đo nhất định về việc học hỏi, thực hành, ứng dụng vào công việc của học viên.

Theo đó, cần đánh giá hiệu quả đào tạo nội bộ sau khi triển khai thì doanh nghiệp mới có thể hoạch định được hướng đi đúng đắn và hiệu quả nhất. Đồng thời có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình đào tạo sao cho học viên có thể tiếp thu được kiến thức, kỹ năng và ứng dụng vào nâng cao hiệu suất công việc.

Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp

Nhân tố con người có thể xem là điều quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào hiện nay. Vì vậy, nắm được các vấn đề còn tồn tại của đội ngũ nhân sự và triển khai đào tạo hiệu quả chính là chiến lược phát triển lâu dài đúng đắn nhất của doanh nghiệp.

Các cấp độ đánh giá kết quả đào tạo nội bộ

Có 4 cấp độ khác nhau được đưa ra để làm thước đo đánh giá kết quả công tác đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp. Bao gồm phản ứng, học tập, hành vi và kết quả:

-        Phản ứng: đo lường phản ứng của học viên đối với chương trình đào tạo đã được xây dựng và triển khai. Cần tiến hành khảo sát phản hồi của người học đối với chương trình đào tạo để hiểu được mức độ tiếp thu kiến thức của họ. Bên cạnh đó, có thể kịp thời đưa ra các giải pháp bổ sung để giúp người học xác định được chủ đề, lĩnh vực còn hạn chế trong công việc.

-        Học tập: tiến hành đo lường những nội dung kiến thức mà người học đã tiếp thu được. Từ đó khảo sát làm thế nào để họ có thể gia tăng kiến thức sau khi quá trình đào tạo kết thúc. Ngay từ khi lập kế hoạch đào tạo cho một chương trình, cần phải dựa vào mục tiêu và thực tế hoạt động của doanh nghiệp để đặt ra mục tiêu cần đạt được. Đánh giá được kiến thức, kỹ năng của học viên trong quá trình học tập sẽ giúp họ nhận ra cần cải thiện điều gì để tối ưu hiệu quả đào tạo.

Các cấp độ đánh giá kết quả đào tạo nội bộ

-        Hành vi: đánh giá hành vi của học viên chính là việc họ đã áp dụng những kiến thức được đào tạo như thế nào vào thực tiễn công việc. Điều này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quyết định tính hiệu quả của chương trình đào tạo. Công tác đào tạo nội bộ sẽ chỉ được cho là hiệu quả khi có thể tác động vào nhận thức và tư duy của người học. Từ đó từng bước thay đổi quy trình, tác phong làm việc của họ nhằm nâng cao hiệu suất công việc và thúc đẩy sự phát triển chung của toàn doanh nghiệp.

-        Kết quả: cuối cùng, cần phân tích kết quả của chương trình đào tạo đối với mỗi nhân viên. Kết quả đạt được của từng người được đánh giá là khác nhau và cần được đo lường chính xác để rút kinh nghiệm, cải tiến các chương trình đào tạo sau.

Quy trình đánh giá hiệu quả đào tạo nội bộ

Để có thể đánh giá khách quan, chân thực và chính các nhất hiệu quả của công tác đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp, cần trải qua quy trình bao gồm các bước cơ bản như sau:

-        Bước 1: Kiểm tra phản ứng và đánh giá của học viên đối với nội dung và hình thức của chương trình đào tạo.

-        Bước 2: Tiến hành kiểm tra những kiến thức mà học viên đã tiếp thu được trong quá trình tham gia đào tạo nội bộ.

-        Bước 3: Áp dụng kiến thức đào tạo vào thực tế để đánh giá tính hiệu quả của chương trình.

-        Bước 4: Đo lường kết quả đào tạo từ đội ngũ nhân viên để rút kinh nghiệm.

Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ công tác đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những giải pháp này để tối ưu hóa tính hiệu quả của công tác đào tạo. Khi đó, doanh nghiệp sẽ có được định hướng phát triển dài hạn đúng đắn và khả thi nhất khi đưa vào thực hiện.

Với bất kỳ thắc mắc nào về việc đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo nội bộ nói riêng và đào tạo nói chung, bạn có thể liên hệ ngay với Công ty TNHH Giải pháp và dịch vụ đào tạo trực tuyến DES. Đội ngũ chuyên gia của DES luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào để mang lại hiệu quả tốt nhất cho công tác đào tạo trong doanh nghiệp.