• contact@des.vn
 • 0966.81.81.83

Chúng tôi cho thuê hoặc triển khai hệ thống ( on premise ) elearning platform, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của khách hàng. Là một giải pháp Quản lý đào tạo trực tuyến toàn diện, giúp tối ưu hóa thời gian, chi phí vận hành, nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện đào tạo cho Doanh nghiệp. 

Là một giải pháp quản lý học tập trực tuyến tổng thể, với khả năng tùy biến cao, dễ dàng chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi phát triển hệ thống trên công nghệ hiện đại, các chức năng quản lý được tối ưu hóa nhằm đáp ứng số lượng học và thi lớn, đồng thời elearning platform được triển khai dễ dàng, tối ưu hóa chi phí cho Doanh nghiệp. Đồng hành cùng khách hàng là phương châm hoạt động của chúng tôi, vì vậy với dịch vụ tận tâm chúng tôi sẽ luôn mang lại cho Khách hàng sự yên tâm khi sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến elearning.

Hệ thống với 4 thực thể tương tác chính bao gồm:

1. Bộ phận Quản lý đào tạo

 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Quản lý khóa học
 • Quản lý đề thi
 • Giám sát học/thi
 • Quản lý học viên
 • Quản lý giảng viên
 • Quản lý học liệu
 • Quản lý báo cáo

2. Giảng viên 

 • Cung cấp/cập nhật tài liệu đào tạo
 • heo dõi lớp học, giám sát học viên
 • Tương  tác học viên

3. Học viên 

 • Đăng ký khóa học
 • Nhận thông báo
 • Học tập/thi/khảo sát

4. Quản trị hệ thống elearning

 • Định nghĩa trước các quyền truy cập theo từng chức năng (roles)
 • Định nghĩa vai trò quản lý: theo chức năng, phòng ban, chi nhánh..
 • Quản lý, cấp quyền sử dụng cho người dùng
 • Quản lý, phân cấp thư mục dạng cây
 • Cấu hình kết nối hệ thống ngoài: email, LDAP, API tích hợp hệ thống ngoài

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ELEARNING PLATFORM NHƯ SAU:

Bước 1: Khảo sát nhu cầu về sử dụng hệ thống đào tạo elearning của Khách hàng

Bước 2: Tiến hành xây dựng, triển khai hệ thống 

Bước 3: Hướng dẫn quy trình, đào tạo sử dụng elearning cho Khách hàng

Bước 4: Cùng khách hàng triển khai thí điểm hệ thống

Bước 4: Bàn giao hệ thống để triển khai chính thức hệ thống học trực tuyên

Để hiểu rõ hơn về hệ thống đào tạo trực tuyến ( elearning platform ), vui lòng xem chi tiết tại https://des.vn/pages/nen-tang-he-thong-quan-ly-dao-tao-truc-tuyen-doanh-nghiep