• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83
Tuyển Chuyên viên phát triển & số hóa bài giảng e-Learning
Tuyển Animation Designer (Fulltime và Part-time)
Tuyển nhân viên vị trí Marketing Leader
Tuyển nhân viên hỗ trợ dự án
Tuyển nhân viên vị trí Tester
Tuyển cộng tác viên kinh doanh lĩnh vực phần mềm Đào tạo trực tuyến
Tuyển lập trình viên và nhân viên thực tập .Net