• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Hệ quản trị Doanh nghiệp ERP đề cập đến các hệ thống và gói phần mềm được các tổ chức sử dụng để quản lý các hoạt động kinh doanh hằng ngày như kế toán, mua sắm, quản lý dự án và sản xuất, giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình vận hành, tăng hiệu quả, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Mô hình tổng quan ERP:

  • CRM (Customer Relationship Management): Mô–đun CRM giúp tăng doanh số bán hàng thông qua tối ưu dịch vụ Chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ gắn kết với khách hàng/đối tác. Tất cả dữ liệu chi tiết về khách hàng đều được sao lưu trên mô-dun CRM
  • Kế toán: Tài chính Kế toán được quản lý bởi dòng tiền, và theo dõi mọi giao dịch liên quan tới kế toán như: chi tiêu, bảng cân đối kế toán, sổ cái tài khoản, ngân sách, báo cáo ngân hàng, biên lai thanh toán, quản lý thuế. Với mô-đun này của ERP, việc lập các Báo cáo tài chính trở nên dễ dàng hơn. Các dữ liệu tài chính cần thiết trong kinh doanh đều có ở Mô-đun Tài chính.
  • Nhân sự : Mô-đun nhân sự giúp Bộ phận hành chính nhân sự quản lí thông tin cán bộ nhân viên, theo dõi các đánh giá, hiệu quả, mô tả công việc.
  • Bán hàng: Tính năng này bao phủ toàn bộ quá trình bán hàng quen thuộc, như: Phân tích và xử lí truy vấn bán hàng, soạn thảo báo giá, tiếp nhận đơn hàng, soạn thảo hoá đơn bán hàng có thuế, theo dõi các đơn hàng chờ.
  • Hàng tồn kho: Tính năng này tự động hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý và bổ sung tồn kho của một công ty, dựa trên dữ liệu lịch sử đơn hàng, tạo cơ hội để chuẩn bị tối ưu kho hàng cho doanh số trong tương lai, đồng thời giảm rủi ro về tình trạng thừa và số lượng đơn đặt hàng.
  • Mua hàng: Mô-đun mua hàng đảm nhận tất cả các quy trình của việc mua sắm các mặt hàng hoặc nguyên liệu thô được yêu cầu cho tổ chức. Mô-đun mua hàng bao gồm các chức năng như danh sách nhà cung cấp, liên kết nhà cung cấp & mặt hàng, gửi yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp, nhận và ghi báo giá, phân tích báo giá, chuẩn bị đơn đặt hàng.

Giải pháp ERP cũng cung cấp những tính năng sau đây:

  • Thương mại điện tử: Nền tảng Thương mại điện tử có thể truy cập thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn. Các chủ kinh doanh có thể phân tích và báo cáo tốt hơn để nhận biết xu thế ở khách hàng. Tính năng này cũng tối ưu tỷ lệ khách hàng quay lại nếu tích hợp với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng.
  • Sản xuất: Mô-đun này hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp sản xuất trong việc phân phối sản phẩm. Mô-đun này bao gồm các chức năng như lập kế hoạch sản xuất, lên lịch sử dụng công cụ dụng cụ, sử dụng nguyên liệu, chuẩn bị nguyên liệu, theo dõi dự báo tiến độ sản xuất hàng ngày và báo cáo sản xuất thực tế.
  • Điểm bán lẻ: Mô-đun có thẻ tuỳ chỉnh này giúp Người dùng nắm bắt chính xác những nhu cầu cho việc kinh doanh. Tính năng tự động hỗ trợ và quá trình giao thức sẽ giúp mo hình kinh doanh của Người dùng phản ứng nhanh chóng với thị trường và đưa ra các quyết định chính xác. Việc kinh doanh của bạn vận động không ngừng, vì vậy, cần thiết phải có một giải pháp cập nhật liên tục.
  • Quản trị dự án: Mô-đun Quản trị dự án trong phần mềm ERP đưa ra kế hoạch cụ thể và các công cụ theo dõi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của công nghệ và nhà sản xuất. Mô-đun này giúp kế hoạch hoàn thành đúng thời gian, gia tăng lợi nhuận và độ hài lòng của khách hàng dựa trên những đánh giá dự đoán và báo giá
  • Quản lý đội tàu: Các công ty phân phối có đội xe riêng của họ cần một công cụ linh hoạt và hiệu quả (Hệ thống quản lý đội tàu FMS) cho doanh nghiệp của họ. Mô-đun đội xe không thể thiếu đối với người quản lý đội xe, để tăng lợi nhuận, tính sẵn có và sử dụng hiệu quả cho xe của công ty.