• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83


TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP CRM CỦA DES

Giải pháp quản trị khách hàng CRM của NODODES cung cấp đầy đủ và chuyên sâu các nghiệp vụ quản lý Quan Hệ Khách Hàng cho doanh nghiệp. Hê thống được xây dựng và tổ chức theo các xu hướng mới: di động cùng với mạng xã hội… tăng tính tương tác giữa khách hàng với doanh nghiệp từ các hoạt động marketing, tạo lead, theo dõi các cơ hội, đề xuất sản phẩm – dịch vụ… đến các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng thân thiết… Sơ đồ sau mô tả cấu trúc đầy đủ của giải pháp CRM.


Các chức năng đặc trưng của phân hệ quản trị khách hàng CRM:


1. Tạo lead thủ công hoặc Nhập từ file, Xử lí lead theo quy trình đặc thù của Doanh nghiệp

2. Marketing Campaign

3. Mass Mailing

4. Mass SMS

5. Quản lý Sự Kiện

6. Thông tin Contacts

7. Quản lý lịch hẹn

8. Quản lý Notes

9. Quản lý cơ hội / Opporturnity pipeline

10. Tích hợp tổng đài / Call Center

11. Báo giá sản phẩm, dịch vụ / Quotation

12. Báo cáo phân tích / Business Intelligence

13. Phân quyền người dùng / Authorization