• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Hệ thống DES.assessment là một hệ thống phần mềm để quản lý tổ chức thi trực tuyến. Hệ thống này được áp dụng cho tất cả các đơn vị đào tạo: trường học, trung tâm giáo dục, dạy nghề, các cơ sở luyện thi, sát hạch chuyên môn… Hoạt động hoàn toàn trên nền tảng web-base, có thể tương thích và chạy trên mọi thiết bị khác nhau.

Việc tổ chức thi theo phương thức trực tuyến sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian tổ chức các kỳ thi, đặc biệt với các đơn vị có quy mô lớn, trải dài trên nhiều tỉnh thành, vùng miền khác nhau. Ngoài ra DES.assessment còn đảm bảo tính chính xác, công khai và minh bạch, đưa ra các báo cáo tức thời, thông kê chi tiết quá trình tổ chức thi, kết quả thi theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu của tổ chức trong thực hiện thi và kiểm tra:

- Cấu trúc quản lý linh động: Có thể tiến hành kiểm tra theo học trình (đề thi theo chương, bài, học phần), thi sau khi kết thúc học phần, bài giảng, môn học... Người quản lý dễ dàng ra đề với các mức độ dễ, trung bình, hay khó cho các trình độ khác nhau, tổ chức thi phần thì với mục đích khác nhau (ôn luyện, thi thử, thi thật thậm chí để đánh giá, kiểm tra kiến thức vừa học).

Cung cấp các tính năng vượt trội:

- Tạo ngân hàng câu hỏi dễ dàng với nhiều loại câu hỏi và nhiều dạng nội dung, tạo đề thi ngẫu nhiên và khách quan, giữ bí mật đề thi, tạo đợt thi và danh sách thí sinh dự thi, cho thí sinh làm bài thi trên máy, tự động lưu bài thi và chấm điểm, giám sát phòng thi, lập bảng điểm, in danh sách thí sinh dự thi, in bảng điểm. 

Các chức năng chính của hệ thống thi trực tuyến DES.assessment:

- Nhóm chức năng Quản trị câu hỏi: theo ngân hàng câu hỏi

- Nhóm chức năng Quản trị đề thi: ngân hàng đề thi

- Nhóm chức năng Quản trị đợt thi, kỳ thi, sát hạch: trộn câu hỏi, ra đề

- Nhóm chức năng Quản trị tin tức, thông báo thi: qua email, SMS...

- Chức năng Thi: thi theo đợt/ca, lập lịch tùy chỉnh

- Chức năng Giám thị coi thi: thiết lập quyền quản lý màn hình, chống copy..

- Chức năng Chấm thi: chấm thi tự động hoặc không

- Chức năng Xem kết quả thi: báo cáo chi tiết theo từng đối tượng thi, ca thi, đợt thi...