• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Hệ thống quản lý và ôn luyện bài tập trực tuyến cho khối giáo dục

  • Là hệ thống hỗ trợ giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc quản lý, và thực hiện làm bài tập. Giáo viên dễ dàng giao bài tập, theo dõi, đánh giá quá trình làm bài tập của học sinh. Thuận tiện cho học sinh làm bài tập mọi lúc, mọi nơi. Phụ huynh có thể hỗ trợ con em mình làm bài tập bằng những hướng dẫn mà giáo viên cung cấp.