• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Là đơn vị cung cấp giải pháp Quản lý đào tạo trực tuyến (eLearning) vượt trội, cung cấp Dịch vụ số hóa nội dung (Tư vấn, thiết kế bài giảng), giúp Doanh nghiệp triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý đào tạo nội bộ.