• contact@des.vn
  • 0966 818183
Tầm quan trọng của trung tâm học liệu số trong thời kỳ hội nhập
Trường học trực tuyến – môi trường giáo dục hoàn hảo nâng cao chất lượng dạy và học
Cách thiết kế bài giảng elearning nhanh chóng, tiện lợi
Thiết kế bài giảng e learning cho hiệu quả cao, chất lượng vượt trội
Lợi ích phần mềm quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến
Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến của DES
Hệ thống quản lý thi trực tuyến – giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá
Trung tâm học liệu trực tuyến thông minh, tiện lợi
Giải pháp đào tạo trực tuyến cho nhu cầu dạy và học