• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Đào tạo nội bộ đóng vai trò rất quan trọng trong chính sách phát triển của công ty. Đào tạo nhằm giúp nhân viên đạt được các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc được giao một cách hiệu quả,đây là một phần thiết yếu góp phần tạo nên sự thành công của Doanh nghiệp. Không đào tạo nội bộ sẽ là nguy cơ tiềm năng giảm năng suất công việc sẽ không hiệu quả nếu nhân viên không được đào tạo đầy đủ.

Một kế hoạch đào tạo tốt cần đáp được các yêu cầu sao:

Kế hoạch đào tạo nội bộ

  • Đào tạo nội bộ có cần thiết không?
  • Đối tượng nào cần được đào tạo?
  • Việc đào tạo có phù hợp với chiến lược và mục của tổ chức?
  • Ai sẽ tiến hành đào tạo?
  • Hình thức đào tạo nào là tốt nhất?
  • Kiến thức và kỹ năng sẽ được ứng dụng vào công việc như thế nào?
  • Làm thế nào để đào tạo được theo dõi và đánh giá?

Khi triển khai đào tạo dù bằng bất kỳ hình thức nào (online hay offline) thì Doanh nghiệp cần phải xác định được mục tiêu đào tạo. Với đào tạo trực tuyến Doanh nghiệp cần:

Xay-dung-ke-hoach-dao-tao

Về hệ thống Quản lý đào tạo trực tuyến eLearning, ngoài các chức năng cơ bản Doanh nghiệp cần chú ý một số tính năng mở rộng để đáp ứng cho nhu cầu sau này, cụ thể:

TT

Chức năng

Mô tả

 1

Đào tạo theo chức danh công việc và lộ trình công danh.

 - Đào tạo các kỹ năng, năng lực theo vị trí làm việc của từng cá nhân

 - Đào tạo để sẵn sàng cho việc đảm nhận chức danh mới

 - Lập kế hoạch học tập và cá nhân hóa trong đào tạo

 - Quản lý chứng chỉ: Cho phép cấp, in, xem, gửi...

 2

Hệ thống báo cáo kết quả đào tạo và đánh giá tái đào tạo cho nhân viên

 - Tái đào tạo theo khóa học

 - Tái đào tạo theo kết quả của nhân viên

 3

Tổ chức thi sát hạch độc lập

 - Tổ chức các bài thi độc lập cho từng nhóm

 - Tổ chức một bài thi theo nhiều ca thi

 4

Thư viện đào tạo

 - Quản lý, tìm kiếm, xem tài liệu theo từ khóa, tiêu đề…

 5

Lớp học ảo (Virtual Classroom)

 - Tổ chức lớp học trực tuyến Giảng viên – Học viên

 - Tương tác video, lấy ý kiến, chia sẻ tài liệu trực tiếp

 6

Khảo sát

 - Cho phép triển khai khảo sát độc lập

 - Khảo sát trong khóa học, bài thi

 7

Triển khai linh hoạt

  - Hỗ trợ đa thiết bị, đa trình duyệt

  - Triển khai trên Cloud,  hạ tầng của Khách hàng

 8

Tính hợp với hệ thống ngoài thông qua API

 - Cho phép gửi và nhận dữ liệu với các hệ thống khác: Hệ thống quản trị nhân sự HRM, ERP…

 - Cho phép tích hợp đăng nhập từ hệ thống Account nội bộ SSO (LDAP, AD, Google OAuth…).

 9

Hỗ trợ các định dạng chuẩn eLearning

 - SCORM, Tincan, Video (MP4, FLV…), Flash, PDF…

 - Cho phép nhúng Audio, Video từ Youtube, SoundCloud…

- Cơ chế Cache, Streaming… hỗ trợ tối đa xem video

 10

Cài đặt một, sử dụng nhiều

 - Áp dụng cho mô hình Tập đoàn – Công ty con: Cho phép cài đặt một hệ thống duy nhất tại tập đoàn, nhưng phân quyền cho các các Công ty con sử dụng như một hệ thống độc lập.

 11

Giám sát thi chặt chẽ

 - Cho phép cấu hình thi chỉ một lần và tại một máy duy nhất

 - Không cho phép thi trên nhiều trình duyệt và nhiều tab khác nhau

Vui lòng xem tại đây để biết thêm về hệ thống Quản lý đào tạo trực tuyến