• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Số hóa bài giảng là phần không thể thiếu trong mô hình đào tạo trực tuyến thông qua hệ thống elearning. Ngày càng nhiều các tổ chức áp dụng đào tạo trực tuyến như một phương pháp đào tạo chính trong giáo dục.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động nhanh và mạnh mẽ đến thị trường lao động nước ta. Để đáp ứng nhu cầu này, nguồn lao động cần phải chất lượng, đa ngành, đa lĩnh vực thì mới có thể làm việc trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. Thế nhưng, ở các cơ sở giáo dục chưa bắt nhịp được nhu cầu của thời đại. Nhiều năm qua vẫn đào tạo nguồn nhân lực theo một phương pháp cứng, lạc hậu, không chịu đổi mới. ”Nếu cứ giữ theo phương pháp cũ thì học sinh, sinh viên không thể đáp ứng được yêu cầu của cách mạng công nghiệp 1.0, 2.0, đừng nói đến cách mạng công nghiệp 4.0.

Mạnh dạn đổi mới trong đào tạo, áp dụng đào tạo ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng sẽ là xu hướng đào tạo nghề nghiệp trong tương lai.

thuc-te-ao-vr

Ứng dụng thực tế ảo trong đào tạo,dạy nghề, huấn luyện

ng dụng thực tế ảo trong đào tạo,dạy nghề, huấn luyện với Giáo dục (AR education) là một đột phá về phương pháp giảng dạy, cách thức tiếp cận mới cho người học và người dạy, thay vì học chay, lý thuyết xuông sẽ chuyển sang học thực hành,trải nghiệm thực tế qua mô phỏng 3D, các phòng LAB, nên các bài học, kiến thức sẽ thực tế, chi tiết, nhanh hiểu, dễ nhớ thu hút người học, hiệu quả cao gấp nhiều lần so với cách cũ. Hãy tưởng tượng, làm thế nào những bài học sẽ thú vị hơn, sinh động, hiệu quả.

Những lợi ích khi áp dụng thự tế ảo hoặc bài giảng mô phỏng đã được số hóa trong đào tạo nghề:

- Thự tế ảo giúp người học thực hành dễ dàng, thao tác nhiều lần, tiết kiệm kinh phí.

- Học nghề sửa chữa có thể thực hành luôn trên máy tính, điện thoại, không cần máy móc thật,tiết kiệm

- Khi tháo lắp máy móc không cần nhiều đến máy thật, mà hiệu quả và chính xác hơn nhiều, không bị che khuất.

Các chi tiết , từng bộ phận đã được số hóa 3D và dùng công nghệ thực tế ảo để họ có thể thực hành mọi lúc mọi nơi. Nhiều lần mà không tốn nhiều kinh phí, không phụ thuộc vào điều kiện thực địa để thực hành.

Xem thêm về cung câp dịch vụ số hóa bài giảng của DES https://des.vn/blogs/news/cung-cap-dich-vu-so-hoa-bai-giang-truc-tuyen-elearning-cho-doanh-nghiep