• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Việc đánh giá kết quả học tập của cả một quá trình chính là thông qua điểm số của việc thi cử. Vì vậy quá trình thi cử cần phải được kiểm soát một cách trực tiếp nhất cũng như dựa vào những quy định nghiêm ngặt cũng giống như những cuộc thi trực tiếp đưa ra. Khi bạn sử dụng hệ thống thi trực tuyến bạn sẽ cảm thấy ngay được những ưu điểm nhất định mà hệ thống này đem lại cho chính lợi ích của mình và người quản lý. Toàn bộ được xử lý bằng những hệ thống máy móc thông minh không có sự can thiệp của con người vì vậy đảm bảo được sự công bằng và không có sự gian lận trong thi cử.

Ưu điểm vượt bậc của hệ thống thi trực tuyến 

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngày càng được mở rộng và áp dụng vào tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của con người chúng ta hiện nay. Nó không chỉ được áp dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, kỹ thuật và quân sự. Ngay trong giáo dục cũng được sử dụng một cách phổ biến, đó chính là hệ thống thi trực tuyến.Ngày nay những phần  mềm hệ thống thi trực tuyến được lắp đặt ngày càng nhiều tại các trường học kể cả trường cấp một, trường hai, cấp ba thậm chí là cả các trường đại học nổi tiếng. Những ưu điểm vượt trội của hệ thống này đã đem lại những lợi ích đáng kể cho cả những người quản lý. 

Không cần giám thị coi thi quá đông, kiểm soát được tình trạng gian lận, lựa chọn những nội dung thi phù hợp với nội dung học. Con người không tác động vào bất cứ quả trình nào trong khi thi cũng như chấm điểm của người thi. Hạn chế được mức thấp nhất tình trạng gian lận trong thi cử, đánh giá được đúng thực chất chất lượng học tập của thí sinh hiện nay. 

Đối tượng được áp dụng của hệ thống thi trực tuyến là không giới hạn: học sinh, sinh viên, những người đi làm thi công viên chức đều có thể sử dụng. 

Hiệu quả của hệ thống thi trực tuyến 

Một trong những điều mà hệ thống thi trực tuyến được người thi và những người quản lý thi đánh giá vô cùng tốt chính là khả năng chấm bài, duyệt lỗi sai là vô cùng nhanh chóng hết mức. Đem đến những hiệu quả trong công tác giáo dục vô cùng cao.

Muốn được như vậy bạn cần phải lựa chọn  được một địa chỉ cung cấp phần mềm hệ thống thi trực tuyến chất lượng và có sự uy tín nhất định trên thị trường hiện nay. Chính là công ty DES, đến với chúng tôi khách hàng sẽ được tiếp cận đối với các phần mềm liên quan đến giáo dục thông minh nhất, hỗ trợ được một cách tốt nhất cho những người học.