• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Hệ thống đào tạo trực tuyến ELearning chính là một công cụ hữu hiệu giải quyết vấn đề nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, đào tạo nhân sự cho các doanh nghiệp - Hạt nhân của nền kinh tế.

Đào tạo trực tuyến eLearning tại doanh nghiệp

Đào tạo trực tuyến để đảm bảo đào tạo toàn diện và dễ dàng tái sử dụng

Trong các doanh nghiệp, gần như mọi nhân viên, kể cả cấp cao nhất đều phải được đào tạo nâng cao, đào tạo cho phù hợp với công việc thực tế của doanh nghiệp hay tổ chức. Thậm chí phải đào tạo lại với số lượng đáng kể. Việc học tập suốt đời là một sự cần thiết để nắm bắt những cái mới trong nghề, những kỹ thuật và công nghệ mới, những thay đổi của doanh nghiệp để làm việc hiệu quả hơn, nhanh hơn, nhiều hơn, giá thành rẻ hơn, sức cạnh tranh cao hơn và phát triển bền vững hơn. Đào tạo trực tuyến eLearning sẽ phục vụ quá trình đào tạo và đào tạo lại trong nội bộ doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Giải pháp thay thế các tài liệu đào tạo nhân sự truyền thống

Việc tổ chức học tập cho hàng ngàn nhân viên của các tập đoàn, hay những doanh nghiệp quá chuyên sâu về một mặt hàng, nhất là các doanh nghiệp lớn và vừa, rất cần đào tạo trực tuyến E-Learning. Đó là giải pháp thay thế báo tường, phòng truyền thông hay nội san vì nó là tài sản độc đáo có thể được tích hợp và cập nhật từng giây một.

Với các doanh nghiệp nhỏ, họ có thể làm hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning gọn nhẹ và vẫn được truy cập dễ dàng qua máy tính, điện thoại thông minh.

Bảo mật tài liệu đào tạo nội bộ trên hệ thống trực tuyến

Hệ thống eLearning là một công cụ đào tạo trực tuyến mới của các phòng nhân sự, đào tạo và phòng kế hoạch sản xuất của doanh nghệp. Các bộ phận này có thể đưa thông tin lên mạng mà không phải lo sợ bị sao chép hay rò rỉ ra bên ngoài, thông qua phân quyền truy cập. Qua đó, những người đứng đầu bộ phận trên cũng kiểm soát được sự tham gia đào tạo trực tuyến của từng học viên để đánh giá đúng và nâng đỡ nhân viên thăng tiến nghề nghiệp, thậm chí xem đó là một tiêu chí để nâng lương.

Nâng cao ý thức tự học của nhân viên

Sự khai phóng sức sáng tạo của từng cá nhân và của mọi đội ngũ phải thông qua việc học, và tự học trực tuyến là con đường của sự trưởng thành và ý thức cao, dẫn đến hiệu quả tốt nhất.

Cái thời của “thầy đọc, trò chép” đã qua. Có khoảng 70% sinh viên của các đại học đào tạo từ xa ở châu Âu đã chuyển qua học trực tuyến ELearning. Đại học Harvard và Stanford đã cho sử dụng miễn phí hệ thống đào tạo trực tuyến eLearning của họ. Đã có những doanh nghệp Việt Nam chuyên về công nghệ thông tin và tư vấn đào tạo trực tuyến tận dụng các cơ hội của thế giới ảo và thông minh nhân tạo đem lại.

Truyền tải thông tin đào tạo nhanh chóng trên hệ thống trực tuyến

Người sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp có thể tham gia giảng dạy trực tuyến hoặc gửi thông điệp sinh động một cách nhanh chóng đến mọi nhân viên. Đối với nhiều doanh nghiệp, các giáo sư hàn lâm không thể thay thế kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu về nghề nghiệp bằng các nhà doanh nghiệp giỏi giang, lăn lộn và sống chết với nghề.

Tiết kiệm chi phí trong tổ chức và thực hiện đào tạo

Giải pháp đào tạo trực tuyến eLearning là công cụ rẻ, chất lượng cao, hiệu quả rộng rãi, học mọi lúc mọi nơi, vừa là lợi thế cạnh tranh tốt vừa là vốn nhân sự quý báu cho doanh nghiệp.

Những tính năng nổi trội khi sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến

Hệ thống eLearning có những ưu điểm về khả năng truy cập được (accessibility), tính khả chuyển (interoperability), tính thích ứng (adaptability), tính sử dụng lại (reusability), tính bền vững (durability) và tính giảm chi phí đào tạo (affordability).

Hợp tác phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến


1. Về không gian học tập: Học viên có thể dễ dàng truy cập vào hệ thống đào tạo và học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đồng thời làm tăng cường tính chủ động của người học.

2. Về mặt thời gian: học viên có thể học vào thời gian rảnh cá nhân, bắt đầu vào thời gian phù hợp và có thể kết thúc khi cảm thấy không còn năng lượng để tiếp thu kiến thức mới.

3. Về mặt địa lý: học viên có thể dễ dàng học ở cơ quan, tại nhà, trong thời gian đi công tác,… mà không cần di chuyển tới lớp học.

4. Về mặt chi phí: hình thức đào tạo trực tuyến trong doanh nghiệp giúp giảm khoảng 60% chi phí đi lại và tổ chức địa điểm, ngoài ra cũng giảm 20-40% thời gian đào tạo và quản lý đào tạo so với phương pháp truyền thống.

5. Về thương hiệu: tăng hình ảnh thương hiệu của Doanh nghiệp trong việc đón đầu xu thế 4.0

6. Về mặt học tập: những nội dung đào tạo mới sẽ được cập nhật nhanh chóng trên hệ thống, học viên có thể truy cập bất cứ lúc nào để tiếp thu kiến thức chuyên môn hay thâm chí là xem lại những nội dung đã học ở những bài trước một cách dễ dàng.

7. Về quản trị đào tạo: Khi có nhân viên mới, bài giảng điện tử cũng giúp doanh nghiệp rút ngắn được thời gian đào tạo. Thay vì phải cầm tay chỉ việc cho từng nhân viên theo từng đợt, công ty có thể cung cấp tài khoản học trực tuyến cho nhân viên để họ chủ động tiếp thu kiến thức nghiệp vụ.

Tham khảo chi tiết về hệ thống đào tạo trực tuyến tại địa chỉ https://des.vn/pages/nen-tang-he-thong-quan-ly-dao-tao-truc-tuyen-doanh-nghiep

Sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến miễn phí xem tại https://des.vn/pages/he-thong-dao-tao-truc-tuyen-mien-phi