• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Đào tạo trực tuyến không còn là khái niệm hay phương thức xa lạ với Doanh nghiệp hay tổ chức thực hiện đào tạo. Ngày nay, hầu hết các Doanh nghiệp đang sử dụng hoặc tiếp cận đào tạo trực tuyến như một cách thức tất yếu trong công tác đào tạo nội bộ, đào tạo cán bộ công nhân viên. 

Một số Doanh nghiệp lớn tiêu biểu đang áp dụng hình thức đào tạo online phải kể đến như:

1. Hệ thống đào tạo trực tuyến của Prudential

2. Hệ thống đào tạo trực tuyến của tập đoàn Vingroup

3. Vietcombank đang khởi động dự án đào tạo trực tuyến

Và còn rất nhiều tổ chức khác như: chứng khoán, giáo dục, bảo hiểm đang áp dụng mạnh mô hình đào tạo trực tuyến cho tổ chức, đơn vị mình.

DES là đơn vị tham gia cung cấp giải pháp hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Cũng như số hóa bài giảng elearning: https://des.vn/pages/tu-van-va-xay-dung-bai-giang-truc-tuyen