• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Một khóa đào tạo trực tuyến luôn tồn tại 5 thành tố căn bản cần phải có. Chúng đóng vai trò quyết định vào sự thành công của chương trình đào tạo nhân sự trực tuyến trong doanh nghiệp.

  1. Đối tượng tham gia khóa học
  2. Cấu trúc của khóa đào tạo trực tuyến
  3. Thiết kế trang học trực tuyến
  4. Sự tương tác nội dung khóa đào tạo trực tuyến nhân sự
  5. Khả năng sử dụng khóa học

Việc hiểu được các thành phần căn bản này sẽ giúp thiết kế và phát triển một khóa học đáp ứng mục tiêu đào tạo dựa trên các công cụ xây dựng bài giảng. Mỗi thành phần đều đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế một khóa đào tạo trực tuyến nhân sự.

1. Đối tượng nhân sự tham gia khóa đào tạo trực tuyến

Trong quá trình từ hình thành ý tưởng đến thực hiện, người học – hay chính là các nhân sự cần được đào tạo trong Doanh nghiệp, là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển các khóa đào tạo trực tuyến. Tất cả mọi thứ trong bài giảng được thiết kế và phát triển phải được thực hiện xoay quanh chủ thể quan trọng nhất là học viên. Một trong những bước đầu tiên trong quá trình thiết kế và xây dựng bài giảng đào tạo trực tuyến là phải tiến hành phân tích người học. Phân tích này sẽ giúp bạn xác định cấu trúc cơ bản của bốn thành phần khác. Khi bạn bắt đầu phát triển một khóa đào tạo trực tuyến nhân sự, bạn nên luôn luôn xem xét các vấn đề sau đây liên quan đến học viên – chính là các nhân sự:

Đối tượng của khóa đào tạo nhân sự trực tuyến

Kỳ vọng khóa học trực tuyến mang lại khi đào tạo

Người xây dựng khóa học cần xác định rõ kết quả mong đợi của việc đào tạo trực tuyến nhân sự từ các nhân sự mà công ty đang cần đào tạo. Điều gì họ sẽ đạt được sau khi hoàn thành khóa đào tạo? Trình độ kỹ năng gì mà sẽ đạt được hoặc những chứng nhận về kỹ năng sau khi hoàn tất khóa học hay chương trình đào tạo? Biết được những kỳ vọng sẽ giúp xác định được cấu trúc, nội dung và định dạng của khóa đào tạo nhân sự.

Đánh giá năng lực đầu vào của khóa đào tạo trực tuyến

Trước thiết kế hoặc phát triển một khóa đào tạo nhân sự trực tuyến, bạn cần phải biết về năng lực đầu vào của nhân sự được tham gia training và nếu cần, nên quy định những điều kiện tiên quyết cần thiết cho quá trình đào tạo. Ví dụ, nếu bạn đang tạo ra một khóa đào tạo nhân sự thiết kế đồ họa, thì nhân sự tham gia phải đáp ứng được điều kiện tiên quyết là biết sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa căn bản,…

Thiết bị hỗ trợ để tham gia khóa học trực tuyến

Một phần quan trọng để khóa học trực tuyến được triển khai thành công là phải đảm bảo rằng các nhân sự tham gia phải có đủ thiết bị cho việc học trực tuyến . Ví dụ như laptop, ipad, tai nghe, mic,….

Công cụ để tham gia khóa đào tạo trực tuyến

Sở thích của người học

Người học trực tuyến sẽ luôn luôn có một sở thích trong cách họ học hỏi. Một số là dễ hơn để tìm hiểu từ video và âm thanh các bài tập, trong khi những người khác cần mô phỏng nhiều hơn, thực hành các bài tập để học hỏi. Biết phong cách học tập sẽ giúp bạn thiết kế một khóa học có được những sự tương tác và đạt được kết quả.

2. Cấu trúc trong thiết kế khóa học trực tuyến

Cấu trúc khóa học đề cập đến cách một khóa học được thiết kế cho Elearning. Cấu trúc của một khóa đào tạo trực tuyến nhân sự đóng một vai trò quan trọng trong cách mà nhân viên sẽ học. Viết kịch bản là một cách tuyệt vời để xây dựng cấu trúc khóa học trực tuyến. Cần xem xét những điều cơ bản sau:

Nhóm nội dung thành các module logic

Xác định dòng chảy của khóa học và sau đó xác định làm thế nào để điều chỉnh các thông tin. Cơ cấu lại các thông tin vào "khối" nhỏ sẽ làm cho nó dễ dàng hơn cho học viên của bạn để theo dõi và tìm hiểu các tài liệu. Hầu hết mọi người có thể giữ lại rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, các thông tin phải được tổ chức và được nhóm lại thành các đoạn nhỏ để đảm bảo một tỷ lệ giữ lại lớn hơn của các thông tin.

Tránh tạo ra module mà vượt quá 8-10 trang

Hầu hết mọi người cần phải cảm thấy như họ đang thực hiện một cái gì đó và cần những điểm kiểm tra tâm lý cho thấy rằng họ đang tiến triển. Giữ các module của bạn đến 8-10 trang sẽ giúp học viên cảm thấy một cảm giác của sự tiến bộ. Ngoài ra, module mà có xu hướng làm cho người học cần phải tương tác trong một thời gian dài, người học có thể mất tập trung vào đó và quá trình học tập có thể trở thành một cực hình.

Kết hợp các khái niệm tương tác

Cấu trúc khóa học trực tuyến cũng nên bao gồm các khái niệm tương tác chiến lược được đặt trong suốt khóa đào tạo trực tuyến nhân sự. Quá nhiều tương tác có thể gây ra cho người học hoặc là quên lý do tại sao họ đang hoàn tất các khóa học hoặc quan tâm chỉ đơn giản là lỏng lẻo. Một nguyên tắc nhỏ là bao gồm một bài tập hoặc hoạt động mỗi trang thứ ba với một hoạt động lớn mỗi module. Điều này sẽ thiết lập một sự cân bằng tốt giữa việc trao đổi thông tin và duy trì sự quan tâm của người học.

Sử dụng hình ảnh/ đồ họa để bài giảng trực tuyến thêm trực quan sinh động

Mỗi hình ảnh nên có một mục đích và sẽ đại diện cho các chủ đề được trình bày trên trang. Bằng cách sử dụng hình ảnh để nhấn mạnh một số điểm của trang, bạn sẽ thu hút người học vào các chủ đề và họ sẽ có thể liên hệ tốt hơn với các khái niệm trình bày.