• contact@des.vn
  • 0966.81.81.83

Trong đào tạo trực tuyến bài giảng đóng vai trò quan trọng, không có nội dung không có đào tạo. Và khi thiết kế khóa học, hình thức bài giảng elearning được đặt lên hàng đầu để có một nội dung khóa học trực tuyến hấp dẫn. DES là đơn vị cung triển khai thống đào tạo trực tuyến đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và số hóa bài giảng elearning cho tổ chức Doanh nghiệp.

Các hình thức bài giảng elearning cơ bản như sau:

1. Bài giảng trực tuyến cBase

cBase là loại bài giảng elearning bao gồm đồng bộ audio, slide và Quiz.

Ưu điểm: xây dựng nhanh, chi phí thấp nhất

Nhược điểm: ít tương tác trong bài giảng

Loại bài giảng elearning này phù hợp với khóa học nhấn mạnh truyền đạt kiến thức như các khóa kiến thức sản phẩm, quy định, chính sách, Luật, với thao tác đơn giản (Next, Previous)

2. Bài giảng elearning cBronze

cBronze là loại bài giảng đồng bộ audio, slide, Quiz kèm theo các tương tác trực tiếp trên màn hình trong quá trình học.

Ưu điểm: hình thức sinh động, việc tương tác giúp người học tăng sự tập trung, phải làm việc trong quá trình học.

Nhược điểm: thời gian xây dựng lâu hơn và chi phí cao hơn loại cBase.

Khóa học phù hợp với phần lớn các khóa học, đặc biệt khóa học có nội dung nhiều, cần sự tập trung của người học hoặc đòi hỏi việc thực hành của người học trong quá trình học. Ví dụ các khóa học đào tạo quy trình làm việc, hướng dẫn sử dụng phần mềm…

3. Bài giảng elearning cGold

cGold là loại bài giảng đồng bộ slide, video, Quiz kèm theo các tương tác trên màn hình trong quá trình học. Video ghi hình giảng viên hoặc video mô phỏng tình huống liên quan nội dung bài học.

Ưu điểm: trực quan sinh động, hình ảnh GV giúp người học cảm thấy gần với lớp học thật, video tình huống giúp người học nắm bắt tốt hơn vấn đề, dễ nhớ

Nhược điểm: thời gian xây dựng lâu hơn và chi phí cao hơn cBase, cBronze

Loại bài giảng này phù hợp các khóa học hướng dẫn các kỹ năng, thao tác.

4. Bài giảng elearning cDiamond

cDiamond là hình thức bài giảng trực tuyến sử dụng các nhân vật 2D/3D để dẫn dắt bài giảng hoặc mô phỏng tình huống, nội dung bài giảng.

Ưu điểm: hình thức sinh động, dễ thu hút người học, giúp người học dễ nắm bắt, dễ nhớ nội dung hơn.

Nhược điểm: thời gian xây dựng lâu nhất, chi phí cao nhất

Loại bài giảng này phù hợp với các khóa học dạy kỹ năng, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị…

 

Tùy vào đối tượng cũng như nội dung cụ thể của khóa học, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng các hình thức bài giảng trực tuyến, qua đó Khách hàng lựa chọn hình thức bài giảng phù hợp nhất với Doanh nghiệp mình.

Xem mô hình thiết kế khóa học trực tuyến tại https://des.vn/blogs/news/mo-hinh-thiet-ke-khoa-hoc-truc-tuyen-e-learning